Březen 2013

TRESTNÍ OZNÁMENÍ - 16.4. PODÁNA DALŠÍ URGENCE

26. března 2013 v 15:04
DNE 12.2.2013 JSEM OBDRŽEL OD MSZ V PRAZE TUTO ZPRÁVU :


"3KZN 78/2013 V Praze dne 11.2.2013
Pan
Občan
.........

Vaše podání ze dne 22. 1. 2013 na spol. Telemedia Interactiv Ltd. (CALLTV) a televizi Óčko a televizi Pětka
-vyrozumění o postoupení podání

Ve shora uvedené věci si Vám dovoluji sdělit, že Vaše podání bylo postoupeno z důvodu příslušnosti k dalšímu opatření na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, se sídlem Praha 5, nám. 14. října 12 a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4, se sídlem Justiční areál Na Míčánkách, Praha 10, U Roháčových kasáren č.1500.

JUDr. Magdalena Felixová,v.r.
státní zástupkyně
Za správnost : Perglová H. Městského státního zastupitelství v Praze"
DALŠÍ SDĚLENÍ (V ZÁK.LHŮTĚ) VŠAK NEPŘIŠLO, TUDÍŽ JSEM DNES VĚC ZAURGOVAL :


"Městské státní zastupitelství v Praze
Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše sdělení o postoupení - Dotaz resp.Urgence vyřízení věci

Ve věci n.uv.trestního oznámení nebylo doposud obdrženo žádné vyrozumění (vyřízení), byť toto mělo přijít max. do 22.3.2013..
Je tedy předložen d o t a z , co tomuto vyřízení brání resp. je tímto uplatněna U r g e n c e .


V Brně, dne 26.3.2013
Občan v.r."


NYNÍ TEDY VYČKÁME NA JEJICH REAKCI..


Jinak v mezidobí se zatím můžeme "bavit" (soutěžit - prohrávat) jak na TV Barrandov, tak zvláštěpak na "Óčku".. - monitorujte, evidujte tyto pořady - bude se to k dalšímu trestněprávnímu postupu hodit..

A taky si tyto "skvělé pořady" můžeme třeba i připomenout z doby, kdy ještě byla činná i TV Pětka..
Relev.sekvence (závěry s "řešeními") jsou uloženy na ulozto.cz v cca půlhodinových souborech (pomalé stahování trvá cca čtvrthoďky) :

http://ulozto.cz/x1nqxV8/vts-01-1-vob
http://ulozto.cz/xW4L2as/vts-02-1-vob
http://ulozto.cz/xrZmDpM/vts-03-1-vob
http://ulozto.cz/x8hFGs2/vts-04-1-vob
http://ulozto.cz/xBqtxV8/vts-05-1-vob

---------------------------------------------------------------

NĚJAKÁ REAKCE JIŽ PŘIŠLA :

"3KZN 78/2013 V Praze dne 28.3.2013
Vážený pan
Občan
.....

Vaše podání ze dne 26.3.2013, nazvané dotaz resp. urgence vyřízení věci - vyrozumění o postoupení podání

Sděluji Vám, že zdejší státní zastupitelství obdrželo Vaší urgenci vyřízení Vašeho podání ze dne 22.1.2013 a tuto urgenci zaslalo z důvodu příslušnosti k dalšímu opatření na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 a na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5, kam bylo již dříve Vaše podání ze dne 22.1.2013 zasláno.

JUDr.Magdalena Felixová,v.r.
státní zástupkyně
Městského státního zastupitelství v Praze
Za správnost : Perglová H."


TAKŽE TAKOVÉ NĚJAKÉ DIPLOMATICKÉ SDĚLENÍ - NIC O TOM, PROČ SE ZPOŽĎUJÍ A PORUŠUJÍ ZÁKON..
POKUD DO 9.4. NIC NEPŘIJDE, TAK BUDE DALŠÍ URGENCE (PROTOŽE NA ÓČKU (I BARRÁKU) TY PODVODY UŽ ZASE JEN KVETOU..)


DNES 16.4. PODÁNA DALŠÍ URGENCE :


"Městské státní zastupitelství v Praze
Věc : 3 KZN 78/2013 - Vaše sdělení - Dotaz resp.následná Urgence vyřízení věci

Ve věci předm.trestního oznámení nebylo do datové schránky podavatele ze strany Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 resp. Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 doposud obdrženo žádné vyrozumění.

Pakliže je v určitých celopološných televizích v trestné činnosti stále pokračováno a existuje-li určitá lhůta pro vyřízení trestního oznámení - což obé by v tomto případě mělo být bráno v potaz jako nutnost neprodleného vyřízení ve veřejném zájmu - pak je tedy opětovně předložen d o t a z , co tomuto vyřízení brání resp. je tímto uplatněna
následná U r g e n c e .

Tento dotaz je předložen Vám, vyššímu stupni, který je ve věci zainteresován resp.informován - proto byste měli české veřejnosti konkrétně sdělit, v jaké fázi se vyšetřování nyní nachází resp.jaké konkrétní kroky Justice ČR právě činí, děkuji.


V Brně, dne 16.4.2013
Občan v.r."