Září 2013

POKRAČOVÁNÍ (?) : POPRÁZDNINOVÉ ZJIŠTĚNÍ SITUACE..

4. září 2013 v 15:20
Dnes jsme napsali cca 30 poškozeným (podvedeným) tento mail :

Dobrý den. (tato zpráva je nyní zveřejněna i na našem blogu)

Vážení, nyní po prázdninách se vracíme k věci podvodných interaktivních pořadů, které byly vysílány na tehd. TV Pětka a jsou stále vysílány především na TV Óčko.

Vy - tedy každý z Vás komu teď píšeme (= toto sdělení posíláme nyní hromadně) - jste nám napsali o tom, že jste byli různými způsoby poškozeni (podvedeni) - každému jsme odpověděli co má udělat, resp.poté jsme některým (cca na jaře) napsali svůj záměr, jak míníme variantově postupovat - ten mail každému, kdo se nám (cca do jara) ozval, zněl :

"Vážený pane/paní.

Pokud máte nadále zájem o odškodnění z důvodu Vašeho poškození (podvedení) interaktivními pořady uváděnými na TV Pětka , TV Óčko, ohledně čehož jste nás již kontaktoval/a, pak jsme Vám nadále k dispozici.

Na naší stránce http://proti-podvodu.blog.cz/ je další článek, který upřesňuje další postup.

Nyní byste měl/a napsat, zda-li :

a) budete čekat na příp.zahájení trestního řízení a až k tomuto se poté připojíte
b) chcete postupovat právní (civilní) cestou okamžitě, a to individuálně
c) chcete postupovat právní (civilní) cestou okamžitě, a to hromadně prostř.Sdružení
(v kladném případě potvrďte svoji účast ve Sdružení)
d) ve věci Vašeho odškodnění pokračujete jinak - s jiným zástupcem (advokátem)
e) ve věci nemíníte dále pokračovat

Příp.sdělte jiné okolnosti zde neuvedené.

Děkujeme za odpověď."


Chtěli jsme te(h)dy po Vás, abyste se k tomuto záměru vyjádřili a odsouhlasili resp.zvolili tu variantu, která je pro (každého z) Vás "nejsympatičtější".
Stalo se však to, že někteří z Vás na tento apel již nereagovali - teď již nebudeme zjišťovat kteří a píšeme tedy znovu všem, jejichž mailové adresy máme v této naší mailové schránce.

Nyní Vás (pane/paní) tedy ještě jednou oslovujeme a tážeme se, zda-li se u Vás situace nějak změnila (= že jste třeba již byli protistranou nějak odškodněni příp.(někým, něčím) "zastrašeni" do té míry, že již o věc nejevíte zájem..) nebo zda-li nadále setrváváte na názoru, že věc by měla být spravedlivě vyřízena - tedy že viníci by měli být potrestáni a Vy byste se měl/a (konečně) dobrat zadostiučiňující finanční satisfakce..

Chceme tedy vyjádření každého, kdo je (byl) ve věci zainteresován, a jeho nynější (s časovým odstupem) náhled na věc.

Na základě Vašich názorů a ohlasů (které by měly být ventilovány i veřejně na našem blogu resp.na našem novém (předprázdninovém) webu - viz blog) se poté rozhodneme, co a jak (a zda-li vůbec) budeme ve věci činit dál.

Je třeba zdůraznit, že zdar akce - v tomto případě proti televizním podvodům - je úzce vázán na veřejné mínění :
možná by bylo dobré i uspořádat menší demonstraci, které by si konečně všimla i nějaká média (pak šance, že státní zástupce bude činit to co má, vzrůstá..); taktéž by bylo dobré využít tohoto předvolebního období a oslovit i nějaké avizovaně revoluční uskupení (třeba Okamuru, Babiše.., nebo pokud zde vůbec nějaké je.. - to naše opravdu revoluční www.narod.tym.cz již oslovovat netřeba..) - uvidíme, zda-li se někdo z nich bude skutečně zaobírat problémy normálních lidí resp.zabojuje-li i on proti podvodu.. - my to aktivně děláme neustále..

Takže tolik prozatím.


S pozdravem KPP, Brno - tel. 722 177 107