Listopad 2013

Finální sdělení

15. listopadu 2013 v 13:45
Po čase dobrý den.
Omlouvám se za menší zdržení - bylo (a je) dost jiné trestněprávní práce (podvodů je v ČR celkem dost..) a taktéž naše formace (SL-5S) vyvíjela určitou před/po/volební činnost za lepší příští občanské (nepodvodné) společnosti.
Téma tohoto blogu jsem již trochu opustil, neboť tento projekt vyjádření spravedlivého veřejného mínění - a to nejen od těch poškozených - se nějak nezdařil.. Fórum zde zemřelo, poškození se (až na pár vyjímek) neozvali ani na mail, tak nemá smysl vyvíjet nějakou další pomocnou aktivitu..
Stejně je to zajímavé : Nejprve - cca v zimě-na jaře, kdy nastal boom a dvě sledované televize (Pětka a Óčko) nachytaly těch podvedených nejvíc - se ti dotyční ozývali velmi vehementně, pak toto jejich odhodlání sláblo, až se nyní (v období po prázdninách) již neozval téměř nikdo.. - naskýtá se tedy několik spekulačních variant : byli tím podvodným zdrojem (ať již televizními šiřiteli či přímo původcem "callTV") nějak odškodněni ("uplaceni"), nebo "zastrašeni", či snad se jim "něco stalo"?... Nu je zde taktéž varianta, že "si to rozmysleli" a že se za své "sednutí na lep" již (s odstupem) stydí.. To by ale neměli, žádný ostych zde nemá místo, neboť interaktivní tv pořady jsou tak dobře a promyšleně propracované, že naletět a podlehnout může SKUTEČNĚ KAŽDÝ (který předpokládá, že takovéto veřejné podvody se ve vyspělé společnosti dít nemohou..).. Není to tedy žádná ostuda, že někdo věřil ve férovost veřejně vysílaných soutěží a že ta osudná audiotexová čísla vytočil.. Ostuda je, že se za svá práva, PROTI PODVODU a za domožení se spravedlivého vyřízení věci nedovede postavit..

Nu což, je to každého věc, každého postoj, každého charakter a smysl pro spravedlnost - my už o tom dále spekulovat nebudeme a máme tímto tento blog za vyřízenou věc. Nicméně tímto (pravděpodobně opravdu) finálním sdělením zde (pokud se nevzedme nějaká razantní podpůrná vlna) však rozhodně nekončí naše činnost - my to původní (doposud nevyřízené resp.pokusně zametené) trestní oznámení dořešíme, na to svůj speciální účinný recept máme, avšak nebudeme toto, ten další efektivní spravedlivý postup, již prezentovat zde na veřejném blogu (webu). Tímto však nekončí naše pomoc - každému, kdo to nevzdal a našel v sobě mravní sílu se (nejen tomuto) podvodu postavit, rádi pomůžeme - záležitost nebude řešena hromadně (= hromadným podáním), avšak konzultačně individuálně. Kdo tedy chce, ať se ozve na mail resp.telefon - tyto kontakty, jakož samozřejmě naše spravedlivá formace ( Hnutí SL-5S www.odspodu.cz ) jsou plně funkční.

Díky za pozornost, přejeme více morální síly, aktivity a nelhostejnosti

Zdraví SL-5S

E-mail : proti-podvodu@seznam.cz ; tel.: 722 177 107